Osebni trener, prehranski svetovalec in član Upravnega odbora Fitnes zveze Slovenije, ki s svojim
strokovnim znanjem, veščinami in osebno karizmo rekreativne in profesionalne športnike ter druge
skupine prebivalstva že skoraj dve desetletji vodi in podpira na poti doseganja skupaj zastavljenih
ciljev. Na področju osebnega trenerstva in fitnesa je pridobil številne licence in naziv trener fitnesa – 3.
stopnja usposobljenosti ter naziv prehranski svetovalec – 1. stopnja usposobljenosti, ki mu ju je
podelila Fitnes zveza Slovenije. Ker se zaveda pomena vseživljenjskega učenja, svoje strokovno znanje
o zdravju in oblikovanju telesa stalno nadgrajuje, se izobražuje in usposablja na različnih seminarjih,
kongresih in delavnicah doma in v tujini. Na teh dogodkih nastopa tudi kot organizator, aktivni
udeleženec in predavatelj.