Znanstveni sodelavec Odseka biotehnologije na Inštitutu Jožef Stefan je že v času dodiplomskega študija na ljubljanski Fakulteti za farmacijo prejel Prešernovo in Krkino nagrado, v svojem nadaljnjem znanstveno – raziskovalnem delu pa še več mednarodnih nagrad in priznanj.

Po doktoratu iz Biomedicine na isti fakulteti se je dobitnik štipendije Republike Avstrije podoktorsko izobraževal na dunajski University of Natural Resources and Life Sciences. Član upravnega odbora Slovenskega biokemijskega društva je sodeloval pri organizaciji različnih strokovnih srečanj doma in v tujini. Doc. dr. Aleš Berlec, avtor ter soavtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov, se v svojem znanstveno – raziskovalnem delu osredotoča predvsem na iskanje različnih inovativnih rešitev za napredno zdravljenje vse večjega bremena kronične vnetne črevesne bolezni.